Game cho mọi người

Phiên bản web

Miễn phí 1 tỷ BP + 1 tỷ Gold

Chơi đa nền tảng Android, iPhone, PC

Chơi ngay

Phiên bản web

Miễn phí 1 tỷ Diamond + 1 tỷ Gold

Chơi đa nền tảng Android, iPhone, PC

Chơi ngay

Phiên bản web

Miễn phí VIP 5 + 88.888 KNB

Chơi đa nền tảng Android, iPhone, PC

Chơi ngay